Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Thông báo

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Ban tổ chức công bố Điều lệ Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên cấp Trường năm học 2023-2024

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024), hướng đến chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ thông báo số 708/TB-DCT ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; Nay Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc thu học phí bổ sung học...

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2023.

Kế hoạch tổ chức ngày hội thiếu nhi HUFI năm 2023

Kế hoạch tổ chức ngày hội thiếu nhi HUFI năm 2023

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh;
Hướng tới chào mừng Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06/2023, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh xây...

1 2 3 4 5 > >>