Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Văn bản

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động  dạy và học, kết thúc năm học và  tuyển sinh trong thời gian dịch  COVID-19 tại các cơ sở GDĐH

Công văn về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian dịch COVID-19 tại các cơ sở GDĐH

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo đảm kế hoạch năm học của các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức hoạt động dạy và học tại các cơ sở đào tạo...

Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sinh viên thi trắc nghiệm trực tuyến

Bắt đầu từ năm học 2021-2022 HUFI triển khai hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Để thực hiện tốt quy trình thi, Nhà trường biên soạn tài liệu hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến như sau

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu...