Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Tài liệu

Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân 2017: Xu hướng đào tạo trực tuyến trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao chất lượng dạy và học đào tạo trực tuyến; Mô hình và phương thức đào tạo trực tuyến; Đào tạo trực tuyến -...

Tài liệu hướng dẫn Sử dụng MyELT trong học tập các môn Tiếng Anh không chuyên

Tài liệu hướng dẫn Sử dụng MyELT trong học tập các môn Tiếng Anh không chuyên

Do dịch COVID-19 kéo dài nên Nhà trường chuyển sang việc học trực tuyến 100%. Chính vì vậy Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ cung cấp Tài liệu hướng dẫn Sử dụng MyELT trong học tập các môn Tiếng Anh không chuyên tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm...

Sổ tay giảng viên Pohe

Sổ tay giảng viên Pohe

Cuốn sổ tay giảng viên này sẽ hướng dẫn và hỗ trợ các giảng viên trong việc chuẩn bị, giảng dạy, đánh giá và quản lý chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp (POHE) trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Bên cạnh cuốn sổ tay...

Hướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubric và bộ Rubric mẫu

Hướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubric và bộ Rubric mẫu

Rubric đang ngày càng được sửdụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục với vai trò chính như một công cụ nhằm giúp cho hoạt động đánh giá trở nên minh bạch, cụ thể và hướng đến các mục tiêu, tiêu chí mong muốn. Tài liệu này được xây dựng theo 04 chủ đề:...

Cẩm nang tổ chức dạy học trực tuyến

Cẩm nang tổ chức dạy học trực tuyến

Tài liệu này giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số phần mềm dạy học trực tuyến tiêu biểu

1 2 > >>