Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

[HUFI] Giới thiệu về Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Hufi

Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên là một trong các hoạt động giáo dục định hướng được tổ...

[HUFI] Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên HUFI

Hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin sinh viên HUFI

[HUFI] Hướng dẫn Cán bộ coi thi tổ chức thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin giảng viên

Hướng dẫn Cán bộ coi thi tổ chức thi vấn đáp trực tuyến trên cổng thông tin giảng viên

[HUFI] Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo trực tuyến E-Learning trên cổng thông tin sinh viên

👉Bạn nào đã đăng ký học các học phần trực tuyến nhưng chưa biết làm thế nào để học thì hãy xem hết...