Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Chuyên trang Thông tin Dạy học trực tuyến

Hướng dẫn

Hướng dẫn giảng viên sử dụng trang tin giảng dạy (Egov)

Hướng dẫn giảng viên sử dụng trang tin giảng dạy (Egov)

Ban biên tập website Hufi trân trọng giới thiệu quý thầy cô tài liệu hướng dẫn sử dụng trang tin giảng dạy (Egov), gồm các nội dung sau: Loại tài liệu bài giảng, Tài liệu bài giảng, Upload tài liệu vào Lớp học phần, Tạo ngân hàng câu hỏi, Quản lý đề,...

Hướng dẫn giảng viên cài đặt phần mềm Zoom (Zoom Cloud meeting) độc lập về máy tính cá nhân

Hướng dẫn giảng viên cài đặt phần mềm Zoom (Zoom Cloud meeting) độc lập về máy tính cá nhân

Ngoài việc sử dụng Zoom tích hợp trên cổng thông tin giảng viên để giảng dạy trực tuyến, quý thầy/cô có thể tải phần mềm Zoom độc lập và cái đặt về máy tính cá nhân để sử dụng.

Hướng dẫn giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến E-Learning trên cổng thông tin giảng viên (Zoom tích hợp)

Hướng dẫn giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến E-Learning trên cổng thông tin giảng viên (Zoom tích hợp)

Để cho các giảng viên hiểu rõ hơn về hơn về nghiệp vụ giảng dạy trực tuyến với phần mềm zoom tích hợp trên cổng thông tin giảng viên, bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết cách sử dụng nhằm mang lại sự tiện lợi cho quý thầy cô có thể nắm bắt...

Hướng dẫn sinh viên tham gia học tập trực tuyến E-Learning trên cổng thông tin sinh viên (Zoom tích hợp)

Hướng dẫn sinh viên tham gia học tập trực tuyến E-Learning trên cổng thông tin sinh viên (Zoom tích hợp)

Zoom Cloud meeting hay gọi tắt là Zoom là một giải pháp hội nghị truyền hình, các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm hay học trực tuyến. Zoom vận hành trên nền tảng rất đơn giản và dễ sử dụng. Lớp học trực tuyến thường sử dụng Zoom vì tính năng tiện...

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

Hướng dẫn sinh viên thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams

1 2 > >>